Generowanie obrotów na spółce a kredyt bankowy – Kaminski-Finance

Jednym z wielu parametrów, jakie banki biorą pod uwagę podczas analizy wniosku spółki o kredyt jest poziom obrotów, jaki spółka generuje. Okazuje się, że generowanie obrotów na spółce a kredyt bankowy jest bardzo ważną kwestią w takiej sytuacji. Szczególnie jest to ważne dla kredytów obrotowych, limitów w koncie, linii kredytowych czy choćby kart kredytowych – tutaj ten parametr jest kluczowy. Na jego podstawie bank wylicza możliwy do uzyskania maksymalny limit takiej linii kredytowej.

Z założenia kredyty obrotowe i linie kredytowe mają za zadanie finansować zakup towaru i surowców. Ideą jest, aby po skorzystaniu z takiej formy finansowania, zakupie, produkcji i sprzedaży swojego produktu spłacić wykorzystany limit a sobie zostawić marżę ze sprzedaży. Warto jednak pamiętać o kilku szczególnych parametrach i elementach, jakie przy tego typu rozwiązaniu są ważne:

Kredyty obrotowe i linie wyliczane są w dużej mierze na podstawie obrotów

  • bank wylicza wysokość maksymalnego możliwego limitu kredytowego na  podstawie obrotu. Przyjęło się, że uniwersalnym współczynnikiem do wyliczania jego wysokości jest 20%. Oznacza to, że jeśli obrót Twojej spółki wynosi za dany rok obrachunkowy np. 1 mln złotych, to Twoja spółka może liczyć na ok. 200.000 zł limitu w kredycie obrotowym lub linii kredytowej. Oczywiście jest to spore uproszczenie, każdy bank przyjmuje trochę inny współczynnik + dodaje dodatkowe warunki zwiększające lub obniżające limit, jednak dla łatwości liczenia swojej zdolności możesz roboczo taki przyjąć,
  • gdy już Twoja spółka otrzyma kredyt obrotowy lub linię będzie nałożony na Ciebie wymóg przeprowadzania określonej ilości obrotów przez konto bankowe w tym właśnie banku. Te poziomy są różne: 30%, 50%, 70%, czasem wyrażone liczbowo adekwatnie do obrotów Twojej spółki. Jest to o tyle kluczowe dla Ciebie, że zrealizowanie tego założenia wpłynie na przedłużenie bądź nie kredytu na kolejny okres,
  • musisz wiedzieć, że większość tego typu kredytów jest dość elastyczna – Twoja spółka dostaje limit do wykorzystania, a czy go wykorzysta czy nie, to zależy tylko od niej. Może na przykład zostawić sobie cały limit na „czarną godzinę” lub poczekać z wykorzystaniem na intratniejszy kontrakt. Niestety nawet jeśli Twoja spółka nie wykorzysta danego limitu, tylko w całości „zostawi” go na koncie, to bank będzie rościł sobie pewne opłaty za ten fakt. Opłata ta nazywana jest różnie, ja stosuje nazwę „opłata za gotowość”. Po prostu od niewykorzystanego limitu bank pobiera mniejszą, ale jednak opłatę, gwarantując Ci tym samym, że w okresie trwania umowy cała kwota przydzielonego limitu będzie dla Twojej spółki zawsze dostępna.

Obrót – podstawa przy kredycie obrotowym lub linii kredytowej

 

Jak widać, generowanie obrotów i kredyty obrotowe/linie kredytowe są ze sobą bezpośrednio powiązane. Warto zatem dbać aby rejestrować prawidłowo obrót w Twojej spółce, podawać klientom aktualne konta bankowe i przekonywać do płatności przelewem/kartą zamiast transakcji gotówkowych.

Zobacz także jak prawidłowo przygotować się do kredytu bankowego dla spółki w 3 krokach TUTAJ.

 

Pozdrawiam,

Daniel Kamiński

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.