Jakie dokumenty do kredytu dla spółki? – Kaminski-Finance

Witaj,

Dziś temat być może trochę trywialny ale nie mogę go ciągle pomijać – skoro pojawiają się pytania o to, jakie dokumenty do kredytu dla spółki masz przygotować, uznałem, że taki artykuł na pewno będzie dla Ciebie użyteczny. Z racji na specyfikę pełnej księgowości oraz co do zasady większe kwoty kredytów jakie potrzebują spółki temat dostarczania dokumentacji jest trochę bardziej czasochłonny i skomplikowany. Przede wszystkim nie istnieje w przypadku kredytów dla spółek na pełnej księgowości tzw. proces uproszczony. W przypadku klasycznej działalności gospodarczej, rozliczającej się książką przychodów i rozchodów cyklicznie zdarzają się w bankach „promocje” na kredyty na firm udzielane w uproszczonej procedurze. Co to oznacza? A to, że taki przedsiębiorca musi w banku przedstawić np. tylko tegoroczną książkę przychodów i rozchodów + zaświadczenia z US/ZUS. Skraca to listę dokumentów do de facto 3-4 pozycji. W przypadku spółek nie jest już tak różowo: praktycznie każdy kredyt wiąże się z dostarczeniem do banku pełnej dokumentacji finansowej i z pełną analizą.

Przy kredycie dla spółki bank prosi o pełną dokumentację

Zatem jakie dokumenty należy dostarczyć do wniosku o kredyt dla spółki?

  1. Dokumenty finansowe – pełne bilanse i rachunki zysków i strat (RZiS) za 2 pełne lata wstecz oraz za rok bieżący (wszystkie rozliczone kwartały). Tyle wystarczy na początek analizy wniosku, przy już dokładnym wnioskowaniu o kredyt bank poprosi Cię o pełne sprawozdania finansowe z częścią opisową wraz z audytem jeśli takowy jest wymagany.
  2. Dokumenty firmowe – głównie chodzi tu o wyciągi z kont firmowych za dany okres – przeważnie jest to 12 miesięcy wstecz od miesiąca, w którym Twoja spółka wnioskuje o kredyt. Zdarzają się też prośby o konkretne koncesje/pozwolenia, jeśli działalność Twojej spółki ich wymaga.
  3. Dokumenty od nieruchomości – jeśli zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość to bank będzie wymagał od Ciebie operatu szacunkowego tej nieruchomości. Ważne, aby ten operat był aktualny – co to znaczy? Zależnie od banku ważność takiego operaty sięga od 3 miesięcy do nawet 1 roku wstecz.
  4. Dokumenty do inwestycji –jeśli celem tego kredytu dla spółki jest jakiś większy cel inwestycyjny (budowa hali, zakup dużego parku maszynowego) bank będzie od Ciebie oczekiwał profesjonalnego biznesplanu przygotowanego samodzielnie lub przez wyspecjalizowaną w tym firmę.
  5. Dokumenty urzędowe – głównie chodzi tu o zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US, czasem dochodzą do tego zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach gruntowych, regionalnych lub koncesjach.

Jak sam widzisz, droga do uzyskania kredytu dla spółki pod katem dokumentacji jest znacznie dłuższa niż przy klasycznej działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że dobrze prowadzona spółka będzie miała większość tych dokumentów gotowych „na już” w ramach bieżącej działalności, co zauważalnie skróci czas potrzebny do ich skompletowania.

Pozdrawiam,

Daniel Kamiński

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.